Konkurranseregler

Kampanjeperiode: 

5. november – 15. desember 

 

Slik vinner du:

Alle som leverer inn sin ønskeliste til POWER i løpet av november og desember er med i trekningene av flotte gaver. Trekningene foregår jevnlig i november og desember, og alle innmeldte ønskelister er med i samtlige trekninger. 

 

Andre betingelser:

Deltakerne i denne kampanjen samtykker ved deltakelse til e-aksept. Dette gjelder POWER sitt nyhetsbrev og sms-kampanjer. 

Ansatte i POWER, samt deres nærmeste familie kan ikke delta i konkurransen. 

Er vinneren under 18 år, må foreldre eller foresatte gi samtykke til at vinneren kan motta premien. 

Vinnerens navn, bilde og stemme, kan brukes i markedsføring av POWER. Gjennom deltakelse i konkurranser/aktiviteter godkjenner deltakerne en slik bruk. 

En familie/husstand kan bare vinne én gang. 

Med mindre noe annet klart framgår av premiebeskrivelsen eller uomtvistelig er avtalt, er POWER ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til avhenting av premiene eller bruken av dem. 

Vinneren kan ikke bytte premien mot økonomisk kompensasjon eller annet produkt, ei heller overføre premiekravet til andre personer eller organisasjoner. 

POWER forbeholder seg retten til å kunne endre konkurransen/aktiviteten, regler og innhold når som helst under konkurranseperioden. 

Premier som ikke er hentet, eller som er returnert til POWER, tilfaller POWER etter tre måneder regnet fra den dato premien er vunnet. 

Ved deltakelse i konkurranser hos POWER, aksepterer deltakerne disse konkurransereglene og de beslutninger POWER kan komme til å ta vedrørende vinnere, endringer i periode, opplegg eller gjennomføring av konkurransen, som endelige og definitive. 

POWER forbeholder seg retten til å utestenge deltakere om de bryter reglene, jukser, skaffer seg urettmessige fordeler eller forsøker å sabotere konkurransen/aktiviteten. 

Chat

Hva kan vi hjelpe deg med

Chat