Våre etiske retningslinjer

Vi har mange samarbeidspartnere og vi stiller krav til våre leverandører om å følge lover og etiske retningslinjer. Våre leverandører må underskrive en avtale som skal sikre at produkter blir produsert i henhold til gjeldende lover i produksjonslandet. Avtalen inneholder blant annet forbud mot barnearbeid og diskriminering. Medarbeidere skal ha et trygt arbeidsmiljø. Våre leverandører av produkter er også ansvarlig for å følge lover og regler for transport til vårt lager og at produktene kan selges i de land vi tilbyr produktene.

 

Power og internasjonale menneskerettigheter

Vi støtter de internasjonale menneskerettighetene som er nedfelt i de Forente Nasjoners deklarasjon (UN Charter on Human Rights). Ingen ansatte i Power skal medvirke til eller forårsake brudd på menneskerettighetene. Vi skal utvise respekt for alle arbeidstageres rettigheter.

Barnearbeid og annet tvunget arbeid tar vi sterk avstand fra.

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere også etterlever de internasjonale menneskerettighetene.

 

Transportører

Vi stiller også krav til våre transportører. Ved anbud må transportørene avgi status i henhold til miljø og arbeidsmiljø, og vi velger transportør blant dem som oppfyller kravene. Transportørene skal ha dokumenterte retningslinjer for å sikre at lover og regler blir fulgt. Blant annet kreves det at transportørene skal følge gjeldende arbeidsmiljølover og avtaler, samt benytte kjøretøy som oppfyller EURO 5-utslippskravene. 

Chat

Alle felter må fylles ut
Chatten er stengt.
Chat med oss

Chat