Fant {{ suggestionResult.MatchCount }} resultater

Merkevareunivers

Overspenningsvern beskytter i tordensesongen

Sommeren er sesong for torden, og lynnedslag kan faktisk skade elektriske eiendeler du har i hjemmet. Et overspenningsvern beskytter eiendelene dine i tordensesongen - og gjennom hele året!

Overspenningsvern er nyttig hele året

I strømnettet er det naturlige svingninger mellom 220 og 240 volt. Noen ganger vil det, av ulike årsaker, kunne svinge utover disse grensene og dermed slite på elektronikk og forkorte levetiden.

Et overspenningsvern vil jevne ut disse svingningene og forhindre at elektronikken din får kortere levetid.

Hvilket overspenningsvern skal du velge?

All elektronikk bør være tilkoblet et overspenningsvern. Mange hjem har titalls ulike elektroniske eiendeler, og man bør derfor prioritere de dyreste eiendelene når dette skal tilkobles et overspenningsvern.

Visste du at hvitevarene dine også bør beskyttes med overspenningsvern?

TV, PC, musikkanlegg, mobil og nettbrett under lading bør også være tilkoblet et overspenningsvern til enhver tid. I utvalget finnes ulike modeller som er tilpasset de ulike former for bruk.

Overspenningsvern til TV

Alle strømførende ledninger til det elektriske produktet må være tilkoblet et overspenningsvern. Følgende modeller har tilkobling for antenneledning, slik at både strømledning og antenneledning er beskyttet.

Overspenningsvern til PC

Strømkabelen til PC må selvfølgelig være tilkoblet et overspenningsvern. I tillegg må nettverkskabelen være tilkoblet det samme. Det vil også gjelde ruteren dersom du bruker trådløst nettverk i hjemmet ditt. Følgende to modeller har inngang og utgang for nettverkskabel.

Overspenningsvern til kjøleskap, vaskemaskin og andre hvitevarer

Overspenningsvern til mobil og nettbrett

Disse to modellene fungerer selvfølgelig til annen elektronikk også - både musikkanlegg og datamaskin. Den ene av disse to har i tillegg til strømkontakt, to USB-utganger for lading av mobil og nettbrett.

Lynnedslag kan gjøre skader lenge etter tordenværet er over

Norsk Brannvernforening skriver på sine nettsider at det ved lynnedslag kan oppstå brann i boligen lenge etter at tordenværet er over, selv der lynet har slått ned flere kilometer unna.

Administrerende direktør i Norsk Brannvernforening Dagfinn Kalheim forklarer dette med at lynutladninger ofte fører til høye overspenninger på elektrisitets- og telenettet.

Slike overspenninger søker til jord og vandrer langs ledningsnettet til el- anlegg i boliger og andre bygninger for å finne vei til jord der.

Uten overspenningsvern kan det oppstå skader på el-anlegget som ødelegger elektrisk utstyr og i verste fall fører til bygningsbrann.

- Derfor anbefaler vi alle boligeiere å anskaffe overspenningsvern. Dette er teknisk utstyr som kan lede overspenninger til jord før de kommer inn i boligens el-anlegg og gjør skade, forklarer Kalheim i følge Brannvernforeningens nettsider.

Hva er et overspenningsvern?

Et overspenningsvern verner det elektriske anlegget mot overspenning etter lynnedslag.

Et overspenningsvern plugges inn i en jordet stikkontakt.

Overspenning kan også oppstå i nettverkskabler og ikke bare i strømnettet. Om du har en PC, router eller TV som er tilkoblet internett med en nettverkskabel, bør denne kabelen være tilkoblet et overspenningsvern.

Norsk Brannvernforening anbefaler overspenningsvern som et godt forebyggende tiltak mot brann og andre lynskader.

Les også:

Brannvernuke

I uke 38 er det brannvernuke. Er det på tide å skifte batteri i røykvarsleren, eller bytte til en ny varsler? Les her hvilken type du bør ha og hvor mange du bør ha der du bor.

Les mer her

Hvordan er sikkerheten hos deg?

Hjemmesikkerhet og overvåkning trenger absolutt ikke å være kjedelig, og et overvåkningssystem kan brukes til mye mer enn å fange tyver.

Les mer her

Her er 3 tips til strømsparing

Les mer om hvordan du kan spare energi og strøm i hjemmet ditt året rundt.

Les mer her