Tørr inneluft

Tørr luft er frustrerende, men en vanlig utfordring i nordiske land, mye på grunn av de lange, kalde vintrene. Mulige symptomer er tørrhet og irritasjon mange steder på kroppen, særlig er slimhinnene utsatt. Statisk elektrisitet er også et tegn, som kan være ganske plagsomt. Det gjør at klærne klistrer seg mot kroppen og håret står opp, i tillegg til at det kan føre til elektrisk støte. Med en luftfukter får du imidlertid hjelp til å bekjempe lav luftfuktighet.

Når luftfuktigheten synker

Tørr luft forekommer oftest om vinteren siden kald luft holder på mye mindre fuktighet enn varm luft. Dessverre fører kunstig oppvarming av luften, som vi har i så godt som alle hus i de kalde månedene, til at luftfuktigheten blir enda lavere. Vi kan kjenne virkningene allerede når luftfuktigheten synker til under 30 %. Derfor begynner lave vinterverdier helt nede på 10 % virkelig å påvirke hvordan vi har det. Luftfuktigheten kan også synke om sommeren på grunn av hyppigere bruk av klimaanlegg i boliger og butikker.

Tørrhet og helse

Vanndampen i luften hjelper huden med å bevare riktig fuktighetsbalanse. Optimal luftfuktighet (innendørs) er ca. 45 %, men alt mellom 35–50 % er akseptabelt. Hvis luftfuktigheten er lavere enn dette, kan du oppleve hudirritasjoner, neseblod, hodepine og tørre lepper, øyne og munn. Tørr luft kan også være en faktor i sterk kulde, ettersom fukt i luften kan lette symptomer som hoste og tett nese. Bruk av luftfukter for å øke luftfuktigheten i et rom, kan utgjøre en viktig faktor for at du skal føle deg vel.

Statisk elektrisitet

Statisk elektrisitet må være én vinterens mest irriterende sider. Vanligvis sørger fuktigheten i luften for at elektrisitet kan bevege seg fritt. Dette reduserer sjansene for statisk elektrisitet og elektrostatisk utladning. Ettersom tørr luft inneholder mindre vann, bygger elektriske ladninger seg lettere opp. Derfor blir vi utsatt for små, men plagsomme, støt. Bruk av luftfukter i boligen eller på kontoret forebygger støt, klær som klistrer seg til kroppen og statisk hår.

Ikke overdriv

Høy luftfuktighet i seg selv er ikke nødvendigvis skadelig. Det er imidlertid noen negative sider. Høy luftfuktighet skaper gode vekstforhold for mugg og bakterier. Når luftfuktigheten i et rom er over 50 % over lengre tid, er det ikke bare fare for fremvekst av disse skadelige mikroorganismene, men det utgjør også en fare for strukturelle skader på bygninger. Husk alltid å føre tilsyn med luftfuktighetsnivåene i et rom eller hus, følg instruksjonene som følger med luftfukteren og rengjør enheten godt. Da er du klar!

Chat

Alle felter må fylles ut
Hva kan vi hjelpe deg med

Chat