POWER Trygghetsavtale

Trygg handel - POWER Trygghetsavtale

 

Hva forsikringen dekker

 • Trygghetsavtalen dekker skade på grunn av en sviktende funksjon som oppstår etter en plutselig hendelse.
 • Trygghetsavtalen dekker tyveri gjennom innbrudd i ditt hjem, fritidshus, kontor eller skole. Reiseforsikringer gir derimot meget god tyveridekning når du er på reise, men ikke mot uhell. Tyveri fra bil dekkes ikke av trygghetsavtalen.
 • Trygghetsavtalen dekker væskeskader som oppstår etter en plutselig hendelse. En vanlig innboforsikring dekker kun skader som oppstår i forbindelse med lekkasje i hjemmet, ikke skader på grunn av regn eller at man søler væske på produktet.
 • Ved lynnedslag vil dette i utgangspunktet være dekket på innboforsikring. Noen begrensninger finnes likevel. Generelt har man egenandel samt en avkortning grunnet produktets alder.
 • Reklamasjonsretten gir deg 2 til 5 års dekning mot mekanisk svikt og fabrikasjonsfeil. Dette er en lovfestet rett.
 • Ordinære innboforsikringer dekker brann, lekkasje, innbrudd og overfall, men sjeldent selvforskyldt uhell. Utvidede innboforsikringer dekker i tillegg skader i hjemmet som følge av fall eller velt. Reiseforsikringen gjelder primært på reise og dekker ofte kun skader forårsaket av andre personer.
 • Hvis det skadede produktet ikke repareres får du et nytt produkt med tilsvarende spesifikasjoner med Trygghetsavtalen. Vanlige innbo- og reise-forsikringer kan gi deg redusert erstatning hvis produktet er eldre enn et år.

Forsikringen erstatter rimelige kostnader for reparasjon. Ved erstatningsbart tap eller utskifting, erstattes skaden med et produkt med tilsvarende ytelse, men ikke med høyere pris enn opprinnelig vare.

 

Forsikringen gjelder ikke:

 • Tap av varen, unntatt i forbindelse med innbrudd i låst rom 
 • Feil eller mangler ved forsikringsvaren som dekkes av forbrukerkjøpsloven, eller som skyldes brudd på garanti
 • Skader på installerte komponenter som er installert i eller på forsikret vare i ettertid
 • Skader som følge av datavirus eller tilsvarende
 • Kostnader for normalt vedlikehold og rengjøring, dersom dette ikke er betinget av en erstatningspliktig skade
 • Forbruksartikler (f.eks. batterier, blekkpatroner)
 • Skade som følge av normal slitasje og elde
 • Skader på bilde-, data- eller TV-skjerm der bildet er fastbrent eller bildepunkter er sloknet på skjermen
 • Skader som ikke påvirker varens brukbarhet (f.eks. riper)
 • Skader på vare som har vært utsatt for programvaremanipulerende program som ikke tilbys av varens produsent, f.eks. såkalte «jailbreak»

 

Generelt

Vi ber deg gjøre deg kjent med forsikringsvilkårene. Ved bestilling aksepteres forsikringsvilkårene i sin helhet.
Kontakt gjerne butikken der varen ble kjøpt eller vår kundeservice på dersom du har spørsmål.

 

Vilkår

Les våre vilkår for POWER Tryggehtsavtale her

 

undefined

Chat

Alle felter må fylles ut
Chatten er stengt.
Chat med oss

Chat